Archive for the ‘Erkek hırkaları’ Category

Saç örgülü erkek çocuk hırkası

Şubat 26, 2009


Saç örgülü güzel bir erkek çocuk hırkası modeli

İşlemeli erkek çocuk hırkası

Şubat 25, 2009


erkek çocukları için işlemeli hırka modeli

Erkek çocuk hırkası modelleri

Şubat 24, 2009
Erkek çocukları için hırka modelleri

Anlatımlı erkek çocuk hırkası

Şubat 24, 2009

BEDEN:5-6 YAŞ GRUBU

UYGULAMA: arka:

beyaz ip ile şişe 46 ilmek atarak 4 sıra haroşa örün5.sıradan itibaren pembe ip ile ”4 sıra düz örgü örün5.ve6.sırada bütün ilmekleri ters örün” sonraki sıralar tırnak içine alınan bölümü tekrarlayarakörgüye devam edinörgü düzeni örgü sonuna kadar devam edecek

örgü boyu haroşa öegüden itibaren 25cm.40 sıra olduğu zaman koltuk altı için her iki kenardan her 2.sırada sırası ile 2-1-1 ve 1 ilmek keserek örgüye devam edin

örgü boyu koltuk altından itibaren 15 cm.24 sıra olduğundaarka yaka için örgü ortasından 10 ilmeği 1 kerede kesinsağ tarafı beklemeye alın

sol taraf arka yaka için sonraki 2.sırada 1 kere 4 ilmek keserek 2 sıra örün kalan 9 ilmeğiomuz için bir kerede kesin

aynı işlemleri ters olarak uygulayarak beklemede olan sağ tarafı örün

sol ön:

beyaz ip ile şişe 24 ilmek atarak 4 sıra haroşa örün 5.sıradan itibaren pembe ip ile arkada uygulanan örgü düzeninde 40 sıra örün

örgü düzeni örgü sonuna kadar devam edecek

41. sıradan itibaren sol kenardan koltuk kesimini arkada olduğu gibi aynen uygulayarak örgüye devam edin

örgü boyu koltuktan itibaren 12cm.20 sıra olduğunda ön yaka için ön ortasından her 2. sırada sırası ile 4-2-2 ve 1 ilmek keserek örün

kalan 9 ilmeği omuz için bir kered kesin

sağ ön:

sol önde uygulanan işlemleri ters uygulayarak örün

kol:

ikiside aynı şekilde örülecek

beyaz ip ile şişe 24 ilmek atarak 4sıra haroşa örün 5.sıradan itibaren pembe ip ile arkada uygulanan örgü düzeninde ve kol seklini verebilmek için 2 kenardan her 8.sırada 5 kere 1 ilmek arttırarak 46 sıra örün örgü düzeni örgü sonuna kadar devam edecek

47.sıradan itbaren kol yuvarlağı için 2 kenardan her 2. sırada sırası ile 8 kere 1ve 2 kere 2 ilmek keserek örün kalan 6 ilmeği bir defada kesin

bitirme:

omuzları birleştirinyan dikiş ve kol alt dikişlerini birleştirin kolları yerine takın

örgü tığı ve beyaz ip ile ön ortası düğme briti ve yaka kenarına yetecek uzunlukta zincir kordon örün

kordonu sol ön etek ucundan başlayarak ön orta örgü kenarınave ön arka yaka kenarına gizli dikiş ile tutturun

devamında sağ ön orta örgü kenarına kordonu tuttururken yaka ucundan etek ucundaki haroşa örgüye kadar eşit aralıklarla10 adet düğme briti oluşturun

Saç örgülü erkek hırkası

Şubat 24, 2009


Resme tıklayınız.

Erkek hırkası yapılışı

Şubat 24, 2009


Modelin Yapılışı
ARKA :
110 ilmek başlanır, 15 sıra Selanik Örgü yapılır. (Selanik Örgü tarifi sitemizin Örgü Örüyorum sayfasında mevcuttur.) Selanik örgü bitiminde İşkembe Örgü’ye geçilir. (İşkembe Örgü : Örgü boyunca iplik hep kendimize doğru örülecek (tersten ).
1- 1 ör, 1 örmeden ipliği şişin üstüne at
2- 1 ör, üstüne atılan iplik örülmeden şişe alınır, sonraki ilmek örülür, hemenyanındaki ilmek de örülür.
3- Tek ilmeklerin üstüne ipliği dola, çiftleri ör.
4- Ve diğer sıralarda 2. ve 3. sıralar tekrar edilerek örgüye devam edilir. 38 cm sonra, 21 cm uzunluğunda Reglan kol kesimi yapılır. ( Reglan kol kesimi : koltuk altından boyun hizasına doğru her sırada 1 er ilmek kesilerek yapılır.) Arka yaka genişliği 10 cm kalana dek kesme işlemi devam eder. Arka yaka ilmekleri bir defada kesilerek kapatılır.
ÖN :
60 ilmek başlanır. 15 sıra Selanik Örgü yapılır, daha sonra İşkembe Örgüye geçilerek 38 cm örülür, kol kesimi arka parçada olduğu gibi Reglan kesim yapılır. Kol oyuntusundan 10 cm yukarıdan yaka oyuntusu yapılır. Her sırada 2 şer ilmek keserek, kol kesimi ile sıfırlanır. Diğer ön parça da aynı şekilde örülür.
KOL :
52 ilmek başlanır, 15 sıra Selanik Örgü yapılır, İşkembe Örgüyle devam edilirken 72 ilmek olana kadar her iki yandan ara ara arttırılır. Düz olarak kesilir , kapatılır. Önden, 21 cm lik reglan kesimden ilmek toplanır, 72 ilmek genişliğinde 32 cm Selanik örgü ile örülürken, arka parça kol kenarından yakaya doğru eksiltmeler yapılarak omuz bölgesi oluşturulur ve arka parça ile ve kolun alt kısmı ile dikilir. Diğer kol da aynı sistemle örülür.
CEPLER :
Selanik Örgü ile 50 ilmek başlanır, 7 cm örülür, daha sonra her sırada 1’er ilmek kesilerek 22 cm yüksekliğe kadar örülür, kapatılır. Fermuardan 7 cm içeriden örgünün ön yüzüne dikilerek monte edilir. ( 22cm yüksekliğindeki kısım açık bırakılır. )
YAKA :
75 ilmek toplanır 22 sıra Selanik Örgü yapılır, kapatılır, 2 ye katlanarak yaka içersine dikilir.
Son olarak hırkanın tüm yan, kol, yaka ve 58 cm lik fermuar dikişleri yapılarak bitirilir

Örgü erkek hırkası yapılışı

Şubat 16, 2009

Modelin Yapılışı
ARKA :
80 ilmek başlanacak, 14 sıra 2+2 lastik örülecek, düz örgüye geçilir ve 39 cm örülür, kol oyuğu için yanlardan 3+2+1+1 kesilir, kalan 66 ilmek 23 cm düz örülecek. Omuzları 7+7 şeklinde 2 kerede keserek bitirilir, kalan ilmekler bir defada kesilir.
SAĞ – SOL ÖN :
48 ilmek başlanacak, 5 ilmek düz, 2 ters, 6 ilmek saç örgüsü, 9 ilmek ters, 4 ilmek düz 9 ilmek ters, 6 ilmek saç örgüsü 2 ters, 5 ilmek düz şeklinde örnekli kısım oluşturulur.
ÖRNEK :
1.ci sıra : 5 düz ör , 2 ters ör , 6 ilmek saç örgüsünü (4 ilmek bük, 2 ilmek düz ör) 9 ters ör, 4 ilmeği çaprazla(2 ilmek sağa , 2 ilmek sola arkadan çaprazlanır düz örülür.) 9 ilmek ters ör, 6 ilmek saç örgüsü (4 ilmek bük, 2 ilmek düz ör) 2 ters ör, 5 düz ör.
2.ci ve diğer ters sıralarda düzler düz tersler ters örülür.
3.cü sıra : 5 düz ör, 2 ters ör, saç örgüsü (2 düz ör , 4 ilmek bük ) 9 ters ör, 2 ilmeği sağa kaydır 1 ilmek ortaya alınır ters örülür, 2 ilmek sola kaydırılır içeri alınan ilmek düz örülür.
Baklavaların içi pirinç örgü olacak.( 1 düz,1 ters, dönüş sıralarında düzün üstüne ters, tersin üstüne düz ) 9 ters, ( 2 düz ör,4 bük) 2 ters 5 düz.
Bu işlem saç örgülerinin 2 ilmek kıyısına kadar devam eder, daha sonra tam tersi uygulama ile bu kez baklavanın kenarları içeri dönecek şekilde sağ kenar sola, sol kenar sağa kaydırılır. Dışa alınan ilmekler ters örülür ( baklava kapanana kadar )
Yanlarda lastik bitiminden 39 cm. Örülür kol oyuntusu için 3+2+1+1 kesilir, 41 ilmek kalır.
Önde lastik bitiminden 53 cm.yukarıdan omuzlarda 14 ilmek 7+7 iki kerede kesilmek üzere kalana kadar yaka kademeli kesilir .
KOL :
40 ilmek başlanır, 14 sıra 2+2 lastik yapılır , düze geçince 6 sırada bir yanlardan 7×1 ilmek artırılır, lastik bitiminden 40 cm. Yukarıdan yanlardan koltuk oyuntusu 3+2+1+1 kesilir, kalan ilmekler omuzda 10 ilmek kalana kadar kesilir, 10 ilmek birden düz kesilir, bitirilir.
YAKA :
Omuzlar dikildikten sonra 2 ön ve arka yakadan 76 ilmek toplanarak16 cm 2+2 lastik örülür, ikiye katlanarak dikilir.

Akıllı ipten örgü erkek hırkası

Şubat 16, 2009

akıllı ipten yapılmış erkek hırkası

Saç örgülü erkek hırkası yapılışı

Şubat 11, 2009


Arka :
106 ilmek başlanacak. 2 düz 2 ters lastik olarak 6 cm örüldükten sonra lastik üstünde ara ara toplam 8 ilmek kesilip 98 ilmekle düz örgüye devam edilecek. Lastik üstü 38 cm’de kol evi kesimine geçilecek. Yanlardan 1 kere 3 ilmek, 1 kere 2 ilmek, 2 kere 1 ilmek kesilip örgüye devam edilecek. Lastik üstü 60 cm’de arka yaka oyuntusu için ortadan 14 ilmek, yanlardan 1 kere 9 ilmek kesilirken aynı anda omuzlarda 3 kere 8 ilmek olarak kesilip arka parça bitirilecek.
Sol Ön :
58 ilmek başlanacak. 2 düz, 2 ters lastik olarak 6 cm örüldükten sonra lastik üstünde ara ara 4 ilmek artış yapılırken ilmekler 10 düz, 2 ters, 14 düz, 2 ters, 10 düz, 2 ters, 14 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz olarak dizilecek. 14 ilmek düzlere her 16 sırada bir saç örgüsü yapılarak örgüye devam edilecek. Lastik üstü 38 cm’de kol evi oyuğu için 1 kere 3 ilmek, 1 kere 2 ilmek, 2 kere 1 ilmek kesilecek. Lastik üstü 54 cm’de ön yaka oyuntusuna başlanacak. Kesimler 1 kere 6 ilmek, 1 kere 4 ilmek, 2 kere 3 ilmek, 1 kere 2 ilmek, 2 kere 1 ilmek olarak yapıldıktan sonra ön omuzda bırakılan 34 ilmek 1 kere 16 ilmek, 2 kere 9 ilmek olarak kesilerek ön parçada bitirilecek.
Not : Ön omuzda saç örgüsü denk geldiğinden dikişte potluk olmaması için ön ve arka omuz kesimleri farklı ilmek sayılarında yapılmıştır.
Sağ Ön :
İlmekler sol önün simetrik şeklinde düzenlenip aynı şekilde örülecek.
Kol :
50 ilmek başlanacak. 2 düz, 2 ters lastik olarak 6 cm örüldükten sonra lastik üstünde her 10 sırada bir 8 kere 1’er ilmek artış yapılacak. 66 ilmeğe ulaşılacak. Kol boyu lastik üstü 40 cm’de kol üst kesimlerine geçilecek. Kesimler her iki taraftan 1 kere 3 ilmek, 1 kere 2 ilmek, 11 kere 1 ilmek, 1 kere 2 ilmek, 3 kere 3 ilmek olarak yapılıp tepede kalan 11 ilmek de düz olarak kesilerek kol bitirilecek.
Yaka :
98 ilmek başlanacak. 2 düz, 2 ters lastik olarak 13 cm örülüp yaka ikiye katlanarak hırkanın yaka kenarına dikilecek.
Dikişler yapıldıktan sonra öne fermuar dikilecek.
Not : İplik çift kat kullanılacak.

Örgü erkek hırkası

Şubat 10, 2009


Erkekler için spor bir hırka modeli