Şubat 8th, 2009 için arşiv

Haroşalı pirinç örneği yapılışı

Şubat 8, 2009Ön yüzde 1 ilmek düz örülür,

1 ilmek ters örülür,
Örgünün arka yüzünde tüm ilmekler haraşo örülür, tekrar ön yüze gelindiğinde düz ilmeklerin üstüne ters , ters ilmeklerin üstüne düz örülür. ( pirinç örgü uygulanır

Düz örgü yapılışı

Şubat 8, 2009

Şişimizi ilmeğimizin bize bakan tarafından arkaya doğru batıyoruz.İpliğimizi arkadan öne doğru şişe doluyoruz

Battığımız yerden ipliğimizi çekip şiş üzerine alıyoru


Dudaktan kalbe modelinin yapılışı

Şubat 8, 2009

1’ci Sıra:3 düz, 2 ilmek birlikte sağa doğru ör-kes , 1 artır(ipliği 1 kez şişe dola),1 düz, 1 artır, 2 ilmek birlikte sola doğru ör-kes, 5 düz, 2 ilmek birlikte sağa doğru ör-kes, 1 artır, 1 düz, 1 artır, 2 ilmek birlikte sola doğru ör-kes, 5 düz….. 2-4-6 ve 8’ci Çift Sıralar : Örgünün arka yüzü- tüm ilmekler ters örgü örülür… 3’cü Sıra:2 düz, 2 ilmek birlikte sağa doğru ör-kes, 1 düz, 1 artır, 1 düz, 1 artır, 1 düz, 2 ilmek birlikte sola doğru ör-kes, 3 düz, 2 ilmek birlikte sağa doğru ör-kes, 1 düz, 1 artır, 1 düz, 1 artır, 1 düz, 2 ilmek birlikte sola doğru ör-kes, 3 düz….. 5’ci Sıra:1 düz, 2 ilmek birlikte sağa doğru ör-kes, 2 düz, 1 artır, 1 düz, 1 artır, 2 düz, 2 ilmek birlikte sola doğru ör-kes, 1 düz, 2 ilmek birlikte sağa doğru ör-kes, 2 düz, 1 artır, 1 düz, 1 artır, 2 düz, 2 ilmek birlikte sola doğru ör-kes, 1 düz….. 7’ci Sıra:2 ilmek birlikte sağa doğru ör-kes, 3 düz, 1 artır, 1 düz, 1 artır, 3 düz, 3 ilmek birlikte ör-kes, 3 düz, 1 artır, 1 düz, 1 artır, 3 düz, 2 ilmek birlikte sola doğru ör-kes…. 9’cu Sıra:1 düz, 1 artır, 2 ilmek beraber ör-kes, 5 düz, 2 ilmek beraber ör-kes, 1 artır, 1 düz, 1 artır, 2 ilmek beraber ör-kes, 5 düz, 2 ilmek beraber ör-kes, 1 artır, 1 düz. 11’ci Sıra:1 düz, 1 artır, 1 düz, 2 ilmek beraber ör-kes, 3 düz, 2 ilmek beraber ör-kes, 1 düz, 1 artır, 1 düz, 1 artır, 1 düz, 2 ilmek beraber ör-kes, 3 düz, 2 ilmek beraber ör-kes, 1 düz, 1 artır, 1 düz…. 13’cü Sıra:1 düz, 1 artır, 2 düz, 2 ilmek beraber ör-kes, 1 düz, 2 ilmek beraber ör-kes, 2 düz, 1 artır, 1 düz, 1 artır, 2 düz, 2 ilmek beraber ör-kes, 1 düz, 2 ilmek beraber ör-kes, 2 düz, 1 artır, 1 düz…. 15’ci Sıra:1 düz, 1 artır, 3 düz, 3 ilmek beraber ör-kes, 3 düz, 1 artır, 1 düz, 1 artır, 3 düz, 3 ilmek beraber ör-kes, 3 düz, 1 artır, 1 düz.

Duble çift örgü nasıl yapılıyor

Şubat 8, 2009

Double ( çift ) örgü tekniğinde ilmekler ilk sırada 1 ilmek mavi, 1 ilmek kahverengi örülür

Mavi ve kahverengi iplikler öne ve arkaya birlikte alınarak örülür


Mavi iplikle ters örgü örülür.
İki iplik birarada arkaya alındığında kahverengi iplikle düz örülür. Birsırada mavi ters – kahverengi düz örülürken , dönüş sırasında kahverengi ters – mavi düz örülür.

Dalgalı ajur( KARNIBAHAR ) modelinin yapılışı

Şubat 8, 2009

Kenar ilmek alınır, 2 ilmek birlikte sağ yöne doğru eksiltilir , ( bu işlem 3 kez tekrarlanır )

İpliği düzden şişe dola ( içten dışa doğru), 1 ilmek ör ve bu işlemi 6 ilmek tekrar et.

2 ilmek birlikte sol yöne doğru eksilt (bu işlemi 3 kez tekrarla)

Örgünün arka yüzündeki ilmekler düz örgü olarak örülür. Daha sonra 1 sıra düz , 1 sıra ters örülür

Tüm örgü birinci sıradan itibaren 4 sıra tekrar edilerek bitirilir.

Çift pirinç örgüsü yapılışı

Şubat 8, 2009


İpliğin yönü önde (kendimize doğru) İlmekler ters alınarak,

2 ilmek ters örülür
İpliğin yönü arkaya çevrilerek.

2 ilmek düz örülür,

Sonraki sıralarda 2 ilmek düzün üstüne ters, 2 ilmek tersin üstüne düz örülür.

Çınar yaprağı örgüsünün yapılışı

Şubat 8, 2009


Model 2 veya daha çok renk sıraları ile örgünün arka yüzünde kurulur. Sarı iplikle 3 ilmek ters örülür,
Yeşil iplikle örülen sıradan 1 ilmek örmeden sağ şişe alınır,

Örgünün ön yüzünde yine 3 ilmek örülüp, 1 ilmek örülmeden alınır

Bu şekilde 3 sıra örülür.
4 sırada ( ön yüz ) sarı iplikle tüm ilmekler ters örgü yapılır.( örülmeden alınan yeşil ilmek de dahil

Bambu örneğinin yapılışı

Şubat 8, 2009

İpliğin yönünü kendimize çevirip 1 ilmek düz örülür,
Hemen yanındaki diğer ilmek de düz örülür, iplik önden arkaya şişin üzerine atılmış olur

Şişin üzerindeki iplik , düz örülen 2 ilmeğin üzerinden geçirilir , tüm sıra bu şekilde tamamlanır. Örgünün arka yüzünde tüm ilmekler ters örgü yapılır.

2+2 Lastik örgü yapılışı

Şubat 8, 2009


İki ilmek düz örgü yapıyoruz. İpimiz şişin arkasında şişikendimizden arkaya doğru batıyoruz.
İpiliğimizi arkadan öne dolayarak ilmeği şişe alıyoruz.
2 ilmek ters örgü yapıyoruz .İpiliğimizi kendimize çeviriyoruz, şişi ilmeğin ortasından kendimize doğru batıp ipliği üzerine dolayıp çıkarıyoruz

Yonca modelinin yapılışı

Şubat 8, 2009


Kenar ilmek örmeden alınır, yanındaki 1 ilmek düz örülür,
İplik bir kez şişe dolanarak ajur ( delik ) oluşturulur. Yanındaki 4 ilmek düz örülür,
1 ilmek örmeden sağ şişe alınır, yanındaki 2 ilmek birlikte örülerek eksiltilir.
Örmeden alınan ilmek sol şiş yardımıyla, birlikte örülen 2 ilmeğin üzerinden geçirilir,
Modelde 2 ajur, 2 de ortadan kesim oluşur,

İplik 3.cü ajur için şişe dolanır, iplik arkada iken şiş önden 7 ile 8.ci ilmeğin arasına batılır, iplik arkadan şişe dolanır,
Arkadan şişe dolanan iplik önden çekilip uzatılarak sol şişin başına takılır, uzatılan iplikle 7 ilmeğin ilk 2 ilmeği birlikte örülür, yanındaki 2 ilmek birlikte örülüp geriye kalan 2 ilmek düz örülür ( 5 ilmek kalır), sol taraftaki ajur oluşturulur, arka yüzde ilmekler ters örülerek örnek bitirilir.